Reduceret og gennemskinnelig hjertemodel med retinalsystemet

Billigste fragt fra 71 DKK
Delvis betaling fra 139 DKK /Måned
Lagerstatus: På lager
Levering status: 1-2 uger

927 DKK
Inklusiv moms
st

Denna genomskinliga hjärtmodell är lite mindre än ett naturligt hjärta. Den är ideell för att förstå retledningssystemet och hjärtats blodförsyning från aorta. Den främre delen av modellen är avtagbar och hela modellen levereras på en avtagbar bas. 


Anatomiskt ses följande på modellen: 

1) Retledningssystemet

2) Kranskärl och kransvener

3) De stora kärlen som för blod till och från hjärtat

Hjärtats fyra hålrum illustreras också men de framstår mindre tydliga. Mindre anatomiska strukturer ses ej. 

Retledningssystemet visas på ett mycket pedagogiskt sätt, så man kan se hur impulserna leds från sinusknutan genom andra viktiga strukturer såsom atrioventrikulärknutan, Hiska bunten och purkinjefibrer. 

På modellen ses först och främst de stora kranskärlen. Artärer ses i rött och vener i blått. Höger kransartär (a. coronaria dexter eller RCA) löper på höger sida av hjärtat till baksidan och avger ramus interventricularis posterior som också ses. Den vänstra kransartären (a. coronaria sinister) delar sig i de två stora kärlen ramus interventricularus anterior (LAD) och ramus circumflexus (CX). Det mesta av venblodet samlas i kransvenen (sinus coronarius), som töms i höger förmak. Mindre vener visas också. 

De stora kärlen som för blod till och från hjärtat är aorta (stora kroppspulsådern), v. cava superior (övre hålvenen) och truncus pulmonalis (lungartären). Man ser också öppningarna till v. cava inferior (undre hålvenen) samt vv. pulmonales (lungvenerna). 

Kliniskt visar modellen inget patologiskt (sjukdomsmässigt) men den är perfekt till att belysa ledningsfel som t.ex. förmaksflimmer, AV-block och grenblock. Dessutom kan man med denna modell som utgångspunkt beskriva åderförkalkning, blodproppar i kranskärlen samt medicinsk behandling eller invasiv kardiologi som ballongvidgning (PCI) och koronarangiografi. 

Lignende produkter