Stetoskoper

Stetoskop

Hur fungerar ett stetoskop

Stetoskop är ett instrument för att i medicinska sammanhang  lyssna på lyssna på hjärta, lungor och tarmar

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.